วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

รวมภาพการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

ประชุมสภาเทศบาล(20ก.ย.60)

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี 2560 วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ข่าวกิจกรรม