วันท้องถิ่นไทย 2561

วันอาทืตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 07.30น. เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย นายปรีชา เพชรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง พร้อมปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สามชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลในเมือง เข้าร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ริมน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์

พิธีเปิดงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัย ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลในเมืองและชุมชนเทศบาลทั้ง 3 ชุมชน ร่วมพิธีเปิดงานบ้านเกิดถื่นกำเนิดพระยาพิช้ย ประจำปี 2560 วันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 18.00น. ณ บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

เปิดการเรียนการสอนโรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศน์การเรียนการสอนโรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียน โดยมีกิจกรรมการร้องเพลง เต้นรำ แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันชื่อหัวข้อ"บ้านของฉัน"และให้แต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลงานของตนเอง ซุึ่งผู้สูงอายุได้สนุกและมีความสุขกับการทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

งานประเพณีหล่อเทียน(24ก.ค.61)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น.ได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา รวมถึงการแข่งขันการตอบคำถามเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ วัดมหาธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

รวมภาพการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 301,214
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายธนาศิต สุจาจริง
    ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม