พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี2560

เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลในเมืองร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย

ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับอำเภอ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศบาลตำบลในเมือง และฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลในเมืองร่วมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยระดับอำเภอโดยเป็นการจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชากร ทหาร ตำรวจ พยาบาล เทศบาลตำบลท่าสัก อบต.ในเมือง อบต.คอรุม อบต.บ้านหม้อ และอบต.ในเมืองร่วมการฝึกในครั้งนี้

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์