เดนน้ำประปา

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00น. นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน และกองประปาได้ดำเนินการเดนน้ำและตะกอนที่ค้างท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลในเมือง ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาที่ใส่สะอาดเพื่อใช้การอุปโภค บริโภคต่อไป

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง

พิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.30น. นายปรัชญา เสริญลือชา นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 โดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ วัดมหาธาตุ โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 249,037
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม