ภาพการจัดกิจกรรมงานมหกรรมอาหารและของดีเมืองพิชัย ครั้งที่14 ประจำปี 2561

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลในเมืองดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์ ภายในกิจกรรมมีการเล่นเกมส์แจกของรางวัล รถม้าจาก จ.ลำปาง เครื่องบินพารามอเตอร์ รถแฮมวี่ติดปืนกล ซุ้มอาหาร ซุ้มจากหน่วยงานราชการ การประกวดวาดภาพ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้น้องๆหนูๆที่มาร่วมงาน

งานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี2562(8ก.ค.62)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00น.ได้มีการแสดงของนักเรียน จำนวน 5 ชุดการแสดง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง โรงเรียนจรัสศิลป์ โรงเรียนบ้านในเมือง โรงเรียนพิชัย และการแสดงดนตรีจากน้องๆนักเรียนโรงเรียนพิชัย ณ วัดมหาธาตุ

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 284,537
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายธนาศิต สุจาจริง
    ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์