กิจกรรม เดินรณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.00น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธี โดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง กล่าวรายงาน ประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในหน่วยงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม และเดินรณรงค์ภายในเขตเทศบาลตำบลในเมือง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทางและการเก็บขน รวมถึงดำเนินการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3ช หรือ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา2561

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กบ้านในเมือง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง

โรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน(21มิ.ย.62)

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-11.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ได้มอบหมายให้ นายธนาศิต สุจาจริง ปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจการการเรียนการสอน กิจกรรมนันทนาการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน โดยในวันนี้มีกิจกรรมการอ่านภาษาไทย และเต้นประกอบจังหวะพลง ให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลในเมือง

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 221,336
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม