เทศกาลตรุษจีน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลในเมือง นำสิงโต ออกอวยพร เนื่องในเทศกาลตรุษจีน มอบความสิริมงคล กับพี่น้องชาวตลาดพิชัย ขอให้ กิจการเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ร่ำรวย สุขภาพแข็งแรงกันถ้วนหน้า

ประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2557 ในววันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง

มอบประกาศนียบัตร

นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์