พิธีเปิดงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัย ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลในเมืองและชุมชนเทศบาลทั้ง 3 ชุมชน ร่วมพิธีเปิดงานบ้านเกิดถื่นกำเนิดพระยาพิช้ย ประจำปี 2560 วันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 18.00น. ณ บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

โครงการหนูน้อยคนเก่ง

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหนูน้อยคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ให้เด็กรู้จักกล้าแสดงออก เกิดทักษะในการใช้ภาษา มีความสุขสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 234,590
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม