รับมอบถ้วยกีฬาเปตอง

นักกีฬาเปตองทีมเทศบาลตำบลในเมืองนำถ้วยรางวันชนะเลิศการแข่งขันเปตองงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 มามอบให้ เทศบาล โดยมีนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง รับมอบพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทขอให้นักกีฬาทุกท่านได้หมั่นฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาและทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงต่อไป

งานหล่อเทียนจำนำพรรษาและนมัสการหลวงพ่อศรีพิชัยมุณี ประจำปี 2558

รวมภาพการจัดงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษาและนมัสการหลวงพ่อศรีพิชัยมุณี ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2558 ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรม เดินรณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.00น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธี โดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง กล่าวรายงาน ประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในหน่วยงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม และเดินรณรงค์ภายในเขตเทศบาลตำบลในเมือง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทางและการเก็บขน รวมถึงดำเนินการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3ช หรือ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 207,376
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม