ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมืองสังกัดเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง

ร่วมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลในเมืองนำโดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีในเมือง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลในเมือง เข้าร่วมกิจกรรม “การเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลในเมืองร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์ โดยมีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในนามของนายกกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ขอขอบพระคุณร้านค้า พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมอนุเคราะห์ ของขวัญ อาหารสำหรับเด็กๆ มา ณ โอกาสนี้ 1 โพสต์ ·

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 241,089
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม