ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับอำเภอ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศบาลตำบลในเมือง และฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลในเมืองร่วมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยระดับอำเภอโดยเป็นการจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชากร ทหาร ตำรวจ พยาบาล เทศบาลตำบลท่าสัก อบต.ในเมือง อบต.คอรุม อบต.บ้านหม้อ และอบต.ในเมืองร่วมการฝึกในครั้งนี้

งานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี2562(8ก.ค.62)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00น.ได้มีการแสดงของนักเรียน จำนวน 5 ชุดการแสดง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง โรงเรียนจรัสศิลป์ โรงเรียนบ้านในเมือง โรงเรียนพิชัย และการแสดงดนตรีจากน้องๆนักเรียนโรงเรียนพิชัย ณ วัดมหาธาตุ

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย

เทศบาลตำบลในเมืองดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายตามความสมัครใจและความถนัดทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยเริ่มในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เป็นวันแรก ซึ่งมีกิจกรรมมีการตรวจวัดความดัน วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก/ส่วนสูง พิธีเปิดโครงการ การออกกำลังกายโดยแอโรบิก และเล่นเครื่องออกกำลังกาย ณ ศูนกีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 228,897
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม