ศึกษาดูงาน ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคคลากรของเทศบาล ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560

ต้อนรับปลัดเทศบาลและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30น.นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลในเมือง ร่วมต้อนรับนายธนาศิต สุจาจริง ปลัดเทศบาล และนายนพดล สุ่นปุย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง

ประชุมผู้ประกอบการตลาดสดหน้าอำเภอ

ด้วยเทศบาลตำบลในเมืองมีข้อราชการที่จะแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ประกอบการตลาดสดหน้าอำเภอพิชัย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลในเมือง ทั้งนี้จึงเชิญผู้ประกอบการทุกท่านร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 271,615
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม