ประมวลภาพพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานการประชุมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ การทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง

จิตอาสา..เราทำความดี ด้วยหัวใจ.. (big cleaning day)

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. อำเภอพิชัยร่วมกับเทศบาลตำบลในเมืองและองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสา..เราทำความดี ด้วยหัวใจ..(big cleaning day) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการ โดยนายเจษฎา ลิ้มศรี้ตระกูล นายอำเภอพิชัย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 300 คน ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ ได้ทำความสะอาดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัยจนถึงสี่แยก ธกส.สาขาพิชัย

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 194,124
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม