ร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
Email
เรื่องที่จะร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายละเอียด
ยืนยันตัวตน

หมายเหตุ :
1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
2. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่ปรากฏข้อความใดๆ ในเว็บไซด์นี้
3. ข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น