ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปา

กองการประปาเทศบาลตำบลในเมืองดำเนินการซ่อมแซมท่อเมน ขนาด 12 นิ้วซึ่งแตกและเกิดความชำรุดเสียหาย

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2556

12 เมษายน 2556 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ณ บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย เทศบาลจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ภายในงานมีการสรงน้ำพระ,รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ,แจกของชำร่วยให้กับผู้สูงอายุทุกท่านที่มาร่วมงาน

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 203,833
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม