โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. ผู้ประกอบการตลาดสดหน้าอำเภอพิชัย เข้ารับการอบรมในโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง

พิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00น.นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานราชการ พนักงานจ้าง รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพิชัย ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก จากหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย เพื่อไปประดิษฐาน ณ บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงเรียนพิชัย

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00น. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลในเมือง ในการจัดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมหนีไฟ รวมถึงการสาธิตจำลองสถาณการณ์ไฟไหม้ ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนพิชัย

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 241,089
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม