รณรงค์ออกเสียงประชามติ

เทศบาลตำบลในเมืองร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00น.

ประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2558

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 มีการประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2558 เรื่องการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา และสรุปผลการดำเนินงานของเดือนกันยายน 2558

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลในเมืองดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์ ภายในกิจกรรมมีการเล่นเกมส์แจกของรางวัล รถม้าจาก จ.ลำปาง เครื่องบินพารามอเตอร์ รถแฮมวี่ติดปืนกล ซุ้มอาหาร ซุ้มจากหน่วยงานราชการ การประกวดวาดภาพ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้น้องๆหนูๆที่มาร่วมงาน

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์