ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเตาเผาขยะ

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง บรรยายสรุปการบริหารจัดการขยะโดยใช้เตาความร้อนสูง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ให้กับเทศบาลตำบลหาดกรวดที่มาศึกษาดูงาน

โรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน(18พ.ค.61)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. ทุกวันศุกร์ได้มีกิจกรรมการเรียน การสอน นันทนาการ ของโรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะและมีกิจกรรมร่วมกัน

โครงการ บัณฑิตน้อย "วันต้นกล้าแกร่ง"ประจำปี 2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมืองประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับปฐมวัย 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมืองสังกัดเทศบาลตำบลในเมือง จำนวน 58 คน ในโครงการ บัณฑิตน้อย "วันต้นกล้าแกร่ง" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมืองสังกัดเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง

ตีเส้นจราจร

เทศบาลตำบลในเมือง ดำเนินการตีเส้นจราจร ป้ายบังคับจราจร สัญญาณไฟจราจร เพื่อความเป็นระเบียบ เรื่องการจราจรและความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดความคล่องตัว และการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของพี่น้องประชาชน

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 301,214
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายธนาศิต สุจาจริง
    ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม