เทศบาลตำบลในเมืองเป็นเจ้าภาพในการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่5/2561

วันนี้ (2 พ.ค. 61) เวลา 07.30 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2561 และเป็นประธานการประชุมคณะกรมการอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพิชัย ประจำเดือนมีนาคม 2561 เพื่อรับฟั งนโยบายเร่งด่วนและหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ตลอดจนได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานส่วนราชการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัย ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหาร อปท. และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุม 65 คน

ประชุมสภาเทศบาลประจำเดือนกันยายน 2557

เทศบาลตำบลในเมืองดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลในเมือง

พิชัยภักดิ์

ชาวอำเภอพิชัยร่วมใจจัดกิจกรรมจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬาพิชัยคอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นการรวมพลังแห่งความภักดีของประชาชนชาวอำเภอพิชัย(เครดิตภาพ:อมยิ้มสตูดิโอ&เทศบาลตำบลในเมือง)

ข้อมูลทั่วไป
การเงิน - พัสดุ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
อื่นๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าชม
ทั้งหมด 262,742
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
  • นายกำพล อยู่เจริญกิจ
    นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ลิงค์
ข่าวกิจกรรม