12 เมษายน 2556 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ณ บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย เทศบาลจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ภายในงานมีการสรงน้ำพระ,รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ,แจกของชำร่วยให้กับผู้สูงอายุทุกท่านที่มาร่วมงาน

12 เมษายน 2556 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ณ บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย

เทศบาลจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ภายในงานมีการสรงน้ำพระ,รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ,แจกของชำร่วยให้กับผู้สูงอายุทุกท่านที่มาร่วมงาน

Comments