วันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 07.30น.เทศบาลตำบลในเมืองเข้าร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดท่าดินแดง ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
Comments