วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลในเมืองดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เวลา 08.30น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ห้างร้าน รวมถึงพี่น้องประชาชน ร่วมนำของรางวัล อาหาร เครืองดื่ม รวมถึงการจัดนิทรรศการ เกมส์ต่างๆที่ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ
Comments