วันนี้ (16 ม.ค. 62) เวลา 08.00 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย นำหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "อำเภอพิชัยสะอาด หน้าบ้านน่ามอง คลองสวยน้ำใส" โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดมหาธาตุ หมู่ 3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน
Comments