วันนี้(27ก.พ.62) เวลา 09.00น.คณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง สังกัดเทศบาลตำบลในเมือง พร้อมด้วยพี่เลี้ยงพนักงานเทศบาลตำบลในเมือง ได้นำเด็กๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ห้อง ไปทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยพาไปชมไร่ธันตะชาและพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล
Comments