วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 07.30น.เทศบาลตำบลในเมือง นำโดยนายปรีชา เพ็ชรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง นางสาวธัญวลัย แผดศรี ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง พนักงานเทศบาลตำบลในเมือง เข้าร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ริมน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์
Comments