วันที่ 11 เมษายน 2562 นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กบ้านในเมือง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง
Comments