วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30น.นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลในเมือง ร่วมต้อนรับนายธนาศิต สุจาจริง ปลัดเทศบาล และนายนพดล สุ่นปุย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
Comments