วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-11.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง มอบหมายให้นายธนาศิต สุจาจริง ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีการแนะนำตัวพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพแก่นักเรียน และร่วมกิจกรรมนันทนาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลในเมือง
Comments