วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-11.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ได้มอบหมายให้ นายธนาศิต สุจาจริง ปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจการการเรียนการสอน กิจกรรมนันทนาการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเพลินใจวัยลำดวน โดยในวันนี้มีกิจกรรมการอ่านภาษาไทย และเต้นประกอบจังหวะพลง ให้กับผู้สูงอายุทุกท่าน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลในเมือง
Comments