วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลในเมืองนำโดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีในเมือง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลในเมือง เข้าร่วมกิจกรรม “การเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
Comments