วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมืองสังกัดเทศบาลตำบลในเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
Comments