วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30น. นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา รองนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและสถานีตำรวจภูธรพิชัย ร่วมคุมงานตีเส้นทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียนพิชัย เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
Comments