วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง บรรยายสรุปการบริหารจัดการขยะโดยใช้เตาความร้อนสูง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ให้กับเทศบาลตำบลหาดกรวดที่มาศึกษาดูงาน
Comments