วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานการดำเนินการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสดหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย เพื่อปรึกษาหารือและจัดระเบียบ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
Comments