วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมงคล ขอร้อง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์ จากนั้นได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณสันเขื่อน โดยเก็บเศษขยะ กำจัดวัชพืชริมน้ำน่าน
Comments