วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30น.นำโดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้าการอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันตนเอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลในเมือง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พี่น้องประชาชนเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก
Comments