เทศบาลตำบลในเมืองร่วมกับโรงพยาบาลพิชัยและอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลในเมือง ให้บริการผู้ป่วย/คนพิการทางกาย ที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขน-ขา หรือผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย เช่น อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน กระดูกหัก ให้คำปรึกษาสุขภาพทางกายและการเคลื่อนไหว การขอรับอุปกรณ์สำหรับคนพิการ ซึ่งผู้ป่วยและคนพิการทางกายสามารถไปรับบริการได้ที่อาคารด้านหลังศูนย์พิชัยคอมเพล็กซ์ ในวันที่ (15ต.ค.57/29ต.ค57/12พ.ย.57/26พ.ย.57/17ธ.ค.57) เวลา 13.30-16.00น.
Comments