เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 ในเวลา 07.30 น. ผู้บริหารสมชิกสภาพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลในเมืองเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และบรวงสรวงดวงวิญญานท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ณ บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 ในเวลา 07.30 น. ผู้บริหารสมชิกสภาพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลในเมืองเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และบรวงสรวงดวงวิญญานท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ณ บริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย
Comments