วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00น. นายชัยวัฒน์ อุปธารปรีชา นายกเทศมนตรีตำบลในเมืองเป็นประธานในการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนพิชัยดาบหัก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวชุมชนพิชัยดาบหัก เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์
Comments