เนื่องด้วยเทศบาลตำบลในเมืองดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์ ภายในกิจกรรมมีการเล่นเกมส์แจกของรางวัล รถม้าจาก จ.ลำปาง เครื่องบินพารามอเตอร์ รถแฮมวี่ติดปืนกล ซุ้มอาหาร ซุ้มจากหน่วยงานราชการ การประกวดวาดภาพ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้น้องๆหนูๆที่มาร่วมงาน
Comments