เทศบาลตำบลในเมืองเข้าร่วมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม งานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 วัดหน้าพระธาตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Comments