รวมภาพการจัดงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษาและนมัสการหลวงพ่อศรีพิชัยมุณี ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2558 ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Comments