วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00น.เทศบาลตำบลในเมืองร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย เนื่องในวันปิยมหาราช
Comments