เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 มีการประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2558 เรื่องการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา และสรุปผลการดำเนินงานของเดือนกันยายน 2558
Comments