การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่1) วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมือง โดยนายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมืองได้แจ้งกำหนดปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็ก
Comments