วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลในเมือง และพุทธศาสนิกชน ร่วมเดินย้อนอดีตเมืองพิชัย โดยเดินขบวนจากอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก วงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัย จากนั้นนมัสการพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน นมัสการหลวงพ่อโต วัดหน้าพระธาตุ และรวมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
Comments