เทศบาลตำบลในเมือง จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูนิทรรศการ"เย็นศิระ เพราะพระบริบาล"ณ สนามหลวง และเข้าเฝ้าฯถวายบังคมพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวัง ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลในเมือง รวมถึงพี่น้องประชาชนทั้ง 3 ชุมชน จำนวน 100 คน
Comments