วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศบาลตำบลในเมือง และฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลในเมืองร่วมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยระดับอำเภอโดยเป็นการจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชากร ทหาร ตำรวจ พยาบาล เทศบาลตำบลท่าสัก อบต.ในเมือง อบต.คอรุม อบต.บ้านหม้อ และอบต.ในเมืองร่วมการฝึกในครั้งนี้
Comments