วันนี้(16 มิุนายน 2560)เวลา 10.00น. นายเจษฎา ลิ้มศรตระกูล นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศลาลตำบลในเมือง โดยมี นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง กล่าวรายงาน และมีผู้สูงอายุ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลในเมืองเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
Comments