วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุ หมู่ 3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โดยมีพระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ, คณะสงฆ์อำเภอพิชัย, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
Comments