วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 16.00น.นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม เดินร่วมงานฯเส้นทางกำแพงเมืองพิชั้ย โดยเริ่มตั้งขบวนตั้งแต่หน้าวงเวียนหลังสถานีรถไฟพิชัยไปจนถึงวัดหลวงพ่อโต วัดหน้าพระธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหน่วยงานรการ สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมแต่งกายชุดไทยสุภาพร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก
Comments