วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
Comments