วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00น. นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลในเมือง ครั้งที่2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
Comments