เนื่องจากช่วงนี้สภาวะฝนตกหนัก ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังในชุมชนเทศบาลตำบลในเมือง ทั้งนี้จำจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำเป็นการเร่งด่วน
Comments