เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00น.กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลในเมืองจัดประชุมประชาคมโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็ก โดยมีประชาชนทั้ง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลักเมือง ชุมชนศรีเมืองพิชัย และชุมชนพิชัยดาบหัก เข้าร่วมในการประชาคมในครั้งนี้เป้นจำนวนมาก
Comments