วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์มาให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเคลื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์
Comments