กฎบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลในเมือง วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments