ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งภาพแห่งความประทับใจงานประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิมพิชัย ประจำปี 2561

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments