ประชาสัมพันธ์..การประกวดนักร้อง"ท้องที่ ท้องถิ่นเสียงทอง ครั้งที่2" งานประจำปีบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2562..รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments