ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments