ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลในเมือง

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments