ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments