ประกาศ งดจัดกิจกรรมออกกำลังกายบริเวณอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการพิชัยคอมเพล็กซ์เป็นการชั่วคราว

Comments