ประกาศ เรื่องการปิดตลาดนัด(หน้าที่ว่าการอำเภอพิชัย)ชั่วคราว ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือโควิด19 ฉบับที่10

Comments