ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสายงานผู้บริหารที่ว่าง

Comments