ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลในเมือง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ถ้าไม่สามารถดูเอกสารได้สามารถโหลดได้ ที่นี่
Comments